Vesiyhtiö – Koillis-Savon Vesi Oy

Laadukasta talousvettä koillissavolaisille

Koillis-Savon Vesi Oy saa raakavetensä neljästä vedenottamosta: Könönkankaalta, Ihalankankaalta, Palokankaalta ja Tuusjärveltä. Kaikki raakavesi käsitellään Könönkankaan vedenkäsittelylaitoksella. Vedenkäsittelylaitoksen kapasiteetti on 3000 m3/ d.

Kaikki yhtiön toimittama vesi on pohjavettä. Vedenkäsittelyn yksikköprosessit ovat etuilmastus, kalkkikivisuodatus (= alkalointi) ja UV-desinfiointi. Lisäksi vedenkäsittelylaitoksella on valmius klooraukseen veden bakteriologisen laadun heiketessä.

Puutavarankuljetus

Omistussuhteet, liikevaihto ja investoinnit

Koillis-Savon Vesi Oy on perustettu talousveden tukkuyhtiöksi 28.6.1990. Yhtiön perustivat Kaavin, Juankosken ja Tuusniemen kunnat. Yhtiön liikevaihto vuonna 2020 oli 292 688 euroa.

Yhtiön osakkeiden omistussuhteet ovat tällä hetkellä seuraavat:

  • Tuusniemen kunta 40,2%
  • Kaavin kunta 34,6%
  • Kuopion kaupunki 25,2%

Yhtiön merkittävimmät viimeaikaiset laitosinvestoinnit valmistuivat v. 2013, jonka lopulliset kustannukset olivat 1,46 miljoonaa euroa. Laitossaneeraukset rahoitetaan pitkäaikaisella, yhtiön omistajakuntien takaamalla pankkilainalla.

Vedenjakelu

Yhtiö toimitti käsiteltyä vettä vuonna 2020 yhteensä 435 422 m3 = 1 193 m3/ d. Vettä toimitettiin vuonna 2020 aikana Kaavin kunnan vesihuoltolaitokselle, Kuopion Vesi Oy:n Muuruveden taajaman jakelualueelle sekä osalle Tuusniemen kunnan vesihuoltolaitoksen aluetta. Lisäksi vettä toimitettiin alueilla toimiville neljälle vesiosuuskunnalle.
Tuusniemen kunta myy osan yhtiön toimittamasta vedestä edelleen Heinäveden kunnalle ja Kaavin kunta alueensa vesiosuuskunnille. Yhtiö aloittaa vuoden 2021 aikana myös varavesitoimituksen Kuopion Vesi Oy:lle Riistaveden alueen vesihuoltoverkostoon.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa toimii yksi osa-aikainen työntekijä toimitusjohtajan tehtävässä. Kaikki muut yhtiön tarvitsemat palvelut on ulkoistettu. Suurin ulkoistettu palvelu on vesilaitoksen hoito, johon sisältyy päivittäinen hoito, päivystys ja varallaolo.