Jätevedenpuhdistamo –
Koillis-Savon Ympäristöhuolto Oy

Jätevedenpuhdistusta Juankoskella

Koillis-Savon Ympäristöhuolto Oy on vuonna 1993 Juankosken ja Kaavin kuntien sekä Juankoskella toimineen kartonkiyhtiö Stromsdal Oyj:n perustama jätevesiyhtiö. Yhtiö rakensi syksyllä 1995 käynnistyneen yhteisjätevedenpuhdistamon Juankoskelle kartonkitehtaan välittömään läheisyyteen.
Puutavarankuljetus

Omistussuhteet ja liikevaihto

Yhtiön osakkeenomistajina ovat tällä hetkellä Kuopion kaupunki ja Kaavin kunta. Kuopio omistaa 64 osaketta ja Kaavi 36 osaketta ulkona olevien osakkeiden kokonaismäärän ollessa 100 osaketta.

Yhtiön liikevaihto vuonna 2020 oli 799 209,98 euroa.

Ympäristölupa

Itä-Suomen Aluehallintovirasto on myöntänyt 11.9.2019 yhtiön jätevedenpuhdistamolle toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan. Lupa sai lainvoiman 12.10.2019. Ympäristölupa on kaksiosainen. Toiset lupaehdot ovat voimassa puhdistamon toimiessa yhdyskuntajätevedenpuhdistamona ja toiset puhdistamon toimiessa teollisuusjäteveden-puhdistamona.
Juankosken jätevedenpuhdistamo on viimeiset yhdeksän vuotta toiminut käytännössä yhdyskuntajätevedenpuhdistamona. Kartonkitehtaalta on tullut ainoastaan ajoittain vähäisiä määriä kartongin pinnoituksessa syntyviä jätevesiä.

Yhteispuhdistamo

Yhteispuhdistamo on perinteinen aktiivilietelaitos. Puhdistamo käsittää kunnallisten yhdyskuntajätevesien esikäsittelylaitoksen (välppäys, hiekanerotus ja esi-ilmastus), tasausaltaat, ilmastusaltaat ja jälkiselkeyttimen. Teollisten jätevesien esikäsittelynä toimii karkea välppä ja tehdasvesien esiselkeytin.

Lietteenkäsittelyä varten on biolietteen tiivistämö. Lietteenkäsittelylaitteistoina laitoksella ovat ruuvipuristin ja lietelinko. Linko-kuivattu bioliete kompostoidaan Apajalahden kompostikentällä ja ruuvipuristimella mahdollisesti kuivattava teollisista jätevesistä erotettava kiintoaine voidaan polttaa Juankosken biolämpölaitoksen kattilassa.

Puhdistamon kapasiteetti ja käsittelymäärät

Puhdistamolla käsiteltiin vuoden 2020 aikana yhteensä 475 176 m³ jätevesiä eli 1 302 m³/d. Sako- ja umpikaivolietteitä otettiin vastaan yhteensä 3 645 m³.

Yhteispuhdistamon kapasiteetti tällä hetkellä:

  • Q: 9600 m³/d
  • BOD7: 3500 kg/d
  • Kiintoaine: 1700 kg/d (kuitenkin lyhytkestoinen maksimi 4700 kg/d)

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa toimii yksi osa-aikainen työntekijä toimitusjohtajan tehtävässä. Kaikki muut yhtiön tarvitsemat palvelut on ulkoistettu. Suurin ulkoistettu palvelu on vesilaitoksen hoito, johon sisältyy päivittäinen hoito, päivystys ja varallaolo.